fbpx

Kontrolní hlášení. Jak to celé vzniklo… - Hatax

8 ledna, 2021by admin
Hatax-Blog-Banner-560x315-px-7.png

Dne 1. 1. 2016 vznikla pro podnikatele v Česku, plátce DPH nová povinnost, podávat kromě přiznání k DPH také kontrolní hlášení. Jde o nástroj finanční správy, který vznikl za účelem potírání a prokazování karuselových podvodů. V důsledku se jedná o nové speciální tvrzení, které je povinen plátce podávat správci daně v případech vymezených v zákonu o DPH. Podání kontrolního hlášení lze  ze zákona podat pouze elektronicky (prostřednictvím datové schránky). Pokud se podává přes EPO, musí se vygenerovat a vytisknout dokument o podání, který se následně podepíše a musí se doručit na finanční úřad do termínu pro podání kontrolního hlášení. Finanční správa je schopna na základě zadaných informací zpracovat a spárovat konkrétní doklady mezi odběrateli a dodavateli. Cílem je zamezit podvodům, kdy subjekt uplatňuje daň na vstupu a na výstupu tuto daň nepřizná.  

V kontrolním hlášení se uvádějí a rozlišují doklady podle dvou základních kritérií:   

  1. doklady s plněním nad 10 000,- Kč včetně DPH
  2. doklady s plněním pod 10 000,- Kč včetně DPH

U jednotlivých účetních dokladů se pak ze zákona musí uvádět:

  1. DIČ protistrany
  2. číslo dokladu
  3. datum uskutečnění zdanitelného plnění
  4. částka

Dejte si pozor zejména na včasné podání kontrolního hlášení. V případě jeho pozdního podání, nebo jeho nepodání vám hrozí nepříjemné pokuty:

  • 1 000,- Kč – pokud je kontrolní hlášení podáno po stanovené lhůtě bez vyzvání správce daně
  • 10 000,- Kč – pokud je kontrolní hlášení podáno po vyzvání správcem daně v náhradní lhůtě
  • 30 000,- Kč – pokud plátce nepodá kontrolní hlášení do pěti dnů od doručení výzvy správcem daně k doplnění nebo změně údajů uvedených v kontrolním hlášení
  • 50 000,- Kč – pokud nepodá kontrolní hlášení plátce ani v náhradní lhůtě

Dělá vám podávání kontrolního hlášení vrásky na čele? Neváhejte využít náš webový formulář. My se s vámi spojíme a o vše potřebné se postaráme.

admin