fbpx

Plátce DPH. Být či nebýt – to je oč tu běží. - Hatax

20 října, 2020by admin
hatax-platce-dph-Blog-Banner-560x315-px.png

Každý podnikatel, který se rozhodne podnikat, řeší hned v počátcích svého podnikání důležitou
otázku, a to zda být či nebýt plátcem DPH. Ať se může na první pohled zdát, že jde o volbu svobodnou,
není to zcela pravda.

V České republice platí, že každá právnická i fyzická osoba, která vykonává ekonomickou
činnost (vykonává služby nebo prodává zboží za účelem zisku), je automaticky osobou povinnou k DPH.
V praxi to neznamená, že od počátku své činnosti se stáváte plátcem DPH, přesto jste povinni hlídat si
svůj obrat. Pro registraci k plátcovství DPH, je rozhodující překročení stanoveného obratu, který v České
republice činí 1 000 000,- korun za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců. Ve chvíli, kdy onen obrat
překročíte, už není cesty zpět a musíte se registrovat do 15. dne následujícího měsíce po měsíci, kdy došlo
k překročení. Plátcem se potom stáváte od prvního dne následujícího měsíce po registraci. To znamená,
že jste např. v únoru překočili stanovený obrat. Do 15. března se musíte registrovat jako plátce DPH a od
1. dubna se stáváte již plátcem.

V čem tedy spočívají výhody a nevýhody být plátcem DPH? Pokud patří mezi vaší klientelu
neplátci, případně drobní odběratelé, je jednodušší nebýt plátcem. Nemusíte odvádět DPH, tudíž při
stejném zisku jste schopni udržet nižší prodejní ceny než vaše konkurence. Naprosto rozdílná situace
nastává ve chvíli, kdy se věnujete větším obchodům a je předem jasné, že milionový obrat přesáhnete již
během velmi krátké doby. Pak je lepší se rovnou registrovat a tím pádem vám odpadne starost hlídat si
obrat. Další výhodou je, že si už při prvotním nakupování zboží či materiálu můžete uplatňovat daň na
vstupu. To samé platí také u nákupu dlouhodobého majetku užívaného k podnikání.

Máte zájem začít podnikat a být plátce DPH od úplného začátku a vyvarovat se zbytečné
byrokracie? Zadejte poptávku ve formuláři na našem webu a my vám nabídneme společnosti z našeho
portfolia měsíčních i kvartálních plátců.

admin