fbpx

Souhrnné hlášení. Kdy je nutné podat? - Hatax

8 ledna, 2021by admin
Blog-Banner-560x315-px.jpeg

Od 1. ledna 2010 vznikla podnikatelům, plátcům DPH, nová povinnost podávat s přiznáním k DPH také souhrnné hlášení. Zjednodušeně lze říct, že souhrnné hlášení musí podávat plátci, kteří dodávají zboží nebo služby do jiného státu Evropské unie.

Přesněji se dá specifikovat takto:

  • dodávají zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě
  • poskytují službu s místem plnění v jiném členském státě osobě registrované k dani, u níž je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby
  • dodávají zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu v třístranném obchodu, pokud je plátce prostřední osobou v této transakci
  • přemisťují obchodní majetek do jiného členského státu

Podání souhrnného hlášení, se řídí stejnými pravidly jako je tomu u kontrolního hlášení. Ze zákona lze podat pouze elektronicky (prostřednictvím datové schránky). Pokud se podává přes EPO, musí se vygenerovat a vytisknout dokument o podání, který se následně podepíše a ihned se musí doručit na finanční úřad, tak aby dorazil správci daně ve lhůtě pro podání souhrnného hlášení. Touto lhůtou se rozumí vždy 25. den následující po měsíci kdy došlo ke zdanitelnému plnění. Pokud kvartální plátce poskytuje pouze služby, podává souhrnné hlášení stejně jako daňové přiznání k DPH kvartálně. Pokud však uskuteční jiné plnění, např. prodej zboží, musí podat souhrnné hlášení za každý měsíc, ve kterém k takovému plnění došlo. 

Nevíte si rady, zda podat souhrnné přiznání či ne? Přenechte své starosti odborníkům. My už se o vše postaráme za vás.

admin