fbpx

Účetnictví v rámci koronaviru (změny termínů a více) - Hatax

13 července, 2020by admin
Blog-Header-1200x600-px.png

Nelehká situace související s virem COVID-19, kvůli kterému jsme byli nuceni naprosto zastavit své životy a uzavřít se ve svých domovech měla samozřejmě jisté dopady i v účetní sféře. Řada opatření, která byla enormně rychle přijímána k zamezení jejímu šíření, měla v různé míře dopad na téměř všechny účetní jednotky.

První věci, která nás v souvislosti s koronavirovou pandemií potkala ihned vzápětí jejího rozpuku, bylo posunutí termínu odevzdávání daňového přiznání, které je nyní možné podat bez sankce do 18. srpna 2020. 

Ekonomické dopady, které ovlivnily všechny z nás donutily jednat i stát, který všem OSVČ vyšel vstříc v podobě bonusu ve výši 25 000 Kč, který živnostníci mohli jednorázově čerpat od 12. 3. do 30. 4. a následně i pro květnový měsíc ve výši 19 500 Kč. Nárok měli všichni, kteří:

  1. Byli OSVČ na hlavní činnost

K datu 12. března 2020 jste působili jako OSVČ. Toto datum je rozhodující, jde o datum, kdy byl vyhlášen nouzový stav (přesně ve 14:00 hod. onoho dne).

Platí to i v případě, že jste majitelé firem (můžete tak získat podporu pro sebe jakožto jednatelé, tak i pro své zaměstnance – formou kurzarbeit).

  1. Byli OSVČ na vedlejší činnost

– Studenti do dovršených 26 let.

– Lidé, kteří jsou doma z důvodu péče o děti nebo nemohoucí a příjmy OSVČ z tohoto titulu mají jako vedlejší.

– Pracujete na DPP (do 10 000 Kč měsíčně) a DPČ (do 2999 Kč měsíčně), kde nejste účastni nemocenského pojištění a zároveň jste OSVČ.

  1. Už nepodnikáte, ale podnikali jste

Pokud jste živnost přerušili od 1. září 2019 včetně. Tj. například jste se v březnu 2020 zbrkle přihlásili na úřad práce.

Stát se také snažil pomoci formou následujících podpor, o které jste mohli žádat:

  • ošetřovné
  • nemocenské
  • peněžitou pomoc v mateřství
  • daňový bonus (= přeplatek slevu na děti)
  • některé sociální dávky (rodičovský příspěvek, dětské příspěvky, dávky pěstounské péče)
  • důchody (starobní, invalidní)


Další úlevou, se kterou stát přispěchal na pomoc, bylo zrušení záloh na sociální a zdravotní pojištění, které se nemuselo platit od března do srpna.

Ať už koronavirová pandemie měla dopady jakékoliv, nevyhnuly se bohužel nikomu z nás a my vám teď přejeme hodně zdraví a úspěchů, protože toto je teď skutečně potřeba.

SJEDNAT ÚČETNÍ SLUŽBY

admin